ASV'33 Logo

Contributie-inning juli – augustus – september

Aan het eind van de eerste week van september wordt de contributie van het 3e kwartaal van 2018 afgeschreven.

Je kunt voor die tijd nog evt wijzigingen doorgeven via ledenadministratie@asv33.nl

 

Penningmeester ASV’33