ASV'33 Logo

Nieuws over het jeugdkamp 2019 – Inschrijven start op 6 april

Beste ouders en kinderen,

Noteer alvast in jullie agenda!
Ook dit jaar organiseert de kampcommissie een kamp voor de jeugd van de mini’s (vanaf 6 jaar op moment van plaatsvinden kamp) tot en met de JO13 spelers.
Het kamp vindt dit jaar plaats van 21 t/m 23 juni 2019.
De kosten voor het weekend bedragen dit jaar € 45,- per kind.

Op 6 april gaan de inschrijvingen van start.
De organisatie zal de volgende data in de kantine aanwezig zijn om de inschrijvingen in ontvangst te nemen:

Zaterdag 6 april van 10.00 uur tot 14.00 uur.
Zaterdag 13 april van 10.00 uur tot 14.00 uur.

Ook dit jaar geldt dat het formulier pas in ontvangst genomen zal worden indien dit volledig ingevuld is en het inschrijfgeld betaald is.

Let op: het inschrijfgeld dient contant betaald te worden.

Binnenkort ontvangen jullie het inschrijfformulier!

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met
Marthie van Alem of Marjolein Smulders.

Met vriendelijke groet,

De kamporganisatie