ASV'33 Logo

ASV’33 zoekt een nieuwe secretaris

Helaas is onze huidige secretaris Reno Renders door drukke werkzaamheden genoodzaakt te stoppen als secretaris bij ASV’33.

Daarom is ASV’33 met directe ingang op zoek naar een nieuwe secretaris.

De werkzaamheden van een secretaris bestaan o.a. uit de volgende activiteiten:

  • Draagt zorg voor de verslaglegging van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering (kan ook gedelegeerd zijn naar een notulist).
  • Draagt zorg voor het opstellen en versturen van de agenda’s en de relevante vergaderstukken (kan ook gedelegeerd zijn naar een notulist).
  • Draagt er zorg voor, dat de besluitvormingen niet in strijd zijn met de statuten en/of het huishoudelijk reglement.
  • Onderhoudt contacten met andere verenigingen, gemeente, KNVB-(geledingen), voor zover niet opgedragen aan andere bestuursleden
  • Draagt zorg voor een correcte toepassing van de Privacywetgeving en een correcte uitvoering/beheer van bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
  • Draagt zorg voor de archivering van de relevante stukken.
  • Verzorgt de ingekomen stukken.
  • Verzorgt tijdig de noodzakelijke uitgaande correspondentie van algemene aard.
  • Ziet er op toe, dat gedelegeerde taken/besluiten/beleid worden uitgevoerd.

Mensen die geïnteresseerd zijn of wat meer informatie willen over deze functie (of de functie van notulist), kunnen contact opnemen met Reno Renders via een e-mail naar secretariaat@asv33.nl of een telefoontje naar 06-23472370.

B.v.d.

Bestuur ASV’33