ASV'33 Logo

Contributie inning 3e kwartaal 2020 eind deze week

Eind deze week wordt de contributie geind van het 3e kwartaal van 2020.
Vragen omtrent de contributie kunnen gemaild worden naar penningmeester@asv33.nl

Bestuur ASV’33