ASV'33 Logo

Statiegeld op blik

Vanaf 1 april komt er na de grote en kleine plastic flessen ook statiegeld op blikjes. Op het blik wordt net als bij de kleine plastic flesjes 15 cent statiegeld geheven. De recyclebare blikjes hebben een andere streepjescode en je kan ze herkennen aan een statiegeldlogo.

Door deze statiegeldregeling wordt ook de inkoop van de blikjes drinken 15 cent duurder. Wij hebben besloten om op dit moment de consumptieprijzen voor blikjes NIET te verhogen. Reden hierachter is dat onze club deelneemt aan Statiegeld Nederland en dat onze vereniging dus geld krijgt voor de ingeleverde blikjes. De blikjes kunnen gedeponeerd in de daar voor bestemde inzamelboxen. Dus zorg dat de blikjes onbeschadigd worden ingeleverd om te voorkomen dat we de blikjes duurder moeten maken.

We gaan de komende maanden kijken of er voldoende blikjes worden ingeleverd, waardoor de extra kosten voor een groot deel worden gecompenseerd. Wij blijven bekijken of dit financieel houdbaar is, indien nodig zullen de tarieven dan worden aangepast.